Building Blocks
Building Blocks helpt bij PAW aanvraag ronde 3

Building Blocks helpt bij PAW aanvraag ronde 3

Hoe een wijk succesvol ‘aardgasvrij’ gemaakt kan worden, is een veelomvattend proces zonder eenduidige oplossing. Het antwoord op die vraag vergt veel praktijkervaring. Daarom staat nu de inschrijving voor de derde ronde proeftuinen open. Hoe pak je zo'n PAW aanvraag slim aan?

Auteur: Olga - 08 Sep 2021

Building Blocks helpt bij PAW aanvraag ronde 3

Hoe een wijk succesvol ‘aardgasvrij’ gemaakt kan worden, is een veelomvattend proces zonder eenduidige oplossing. Het antwoord op die vraag vergt veel praktijkervaring. Daarom staat nu de inschrijving voor de derde ronde proeftuinen open. Hoe pak je zo’n PAW aanvraag slim aan?

Wat houdt de PAW aanvraag in?

Het Programma Aardgasvrij Wijken (PAW) is opgezet om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. In zogeheten Proeftuinen (geselecteerde wijken) worden verschillende aanpakken getest.

Het programma is ingericht in drie PAW ronden. Iedere ronde heeft verschillende selectievoorwaarden. Selectieronde PAW 1 en PAW 2 zijn inmiddels voltooid. Tussen 2 juli en 1 november 2021 kunnen gemeenten zich inschrijven voor de derde (en laatste) selectieronde.

Proeftuinen ontvangen een Rijksbijdrage om de onrendabele top te financieren. Voor de derde ronde proeftuinen is maximaal 50 miljoen euro beschikbaar. Er wordt uitgegaan van 4 miljoen euro per proeftuin, wat zou betekenen dat circa 12 proeftuinen geselecteerd gaan worden.

Waar moet de PAW 3 aanvraag aan voldoen?

In de derde ronde wordt specifiek gezocht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande 46 proeftuinen. Bij het maken van de derde selectie wordt extra gelet op uitvoeringsgereedheid en betaalbaarheid. Daarnaast is de aanpak voor draagvlak en betrokkenheid bij bewoners een belangrijke voorwaarde.

Drie speerpunten PAW 3

  • Uitvoeringsgereedheid
  • Nadruk op isolatie
  • Betrokkenheid inwoners en betaalbaarheid
  1. Uitvoeringsgereedheid

Een belangrijke vraag om te beantwoorden is: hoe kun je de in de aanvraag beschreven stappen effectief en efficiënt tot uitvoering brengen?

Building Blocks kan helpen met bepalen welke maatregelen op woningniveau verstandig zijn om te nemen en wat de kosten zijn, omdat we energie-adviseurs in huis hebben. Ook kunnen we uiteenzetten hoe de gemeente ontzorging voor de bewoners vormgeeft én hebben we een netwerk aan gecertificeerde installateurs om de uitvoering in gang te zetten.

Omdat we met ons platform al bezig zijn met de verduurzaming van Nederland, kan Building Blocks bij wijze van spreken morgen al beginnen met de uitvoering.

  1. Nadruk op isolatie

In de deze aanvraagronde wordt nadrukkelijk gevraagd om stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel.

Building Blocks heeft ervaring met de gefaseerde aanpak waarbij duizenden woningen gereed gemaakt zijn voor aansluiting op een duurzame warmtebron door middel van goede woningisolatie, al dan niet in combinatie met een (hybride) warmtepomp. Ons moederbedrijf heeft meer dan 6 jaar ervaring met het realiseren van duurzame woningen en een klanttevredenheid van 9,2.

  1. Betrokkenheid bewoners en betaalbaarheid

De aanvraag valt of staat bij plannen die gaan over draagvlak bij en betrokkenheid van inwoners. Ook betaalbaarheid voor alle inwoners en duidelijkheid over het aanbod is van belang.

Building Blocks biedt 1 digitale plek waar inwoners meer duidelijkheid krijgen over de kosten van verduurzamen per woningtype en welke gevolgen een verduurzamingstraject op henzelf heeft. Bovendien maken we kosten voor de inwoner inzichtelijk middels een persoonlijk energie-adviesrapport.

Building Blocks haar kracht ligt bij het betrekken van inwoners door de voordelen van een online platform te combineren met offline bijeenkomsten en persoonlijk contact thuis met een energie-adviseur. Daarnaast resulteert onze combinatie van het online platform met een landelijk netwerk van installatiepartners in kostenvoordelen die verduurzamen betaalbaarder maken.

Kortom, door zaken zoals advies, uitvoering en participatie op één plek aan te bieden, creëert de gemeente hogere betrokkenheid, versterkt het de lokale economie en bespaart het sneller CO2.

Realiseer een sterke aanvraag!

Aanvragen binnen het Programma Aardgasvrije wijken scoren vooral op betrokkenheid en uitvoeringsgereedheid. Deze onderdelen zullen moeten worden onderbouwd met een business case van de wenselijke, technische oplossing. Het moederbedrijf van Building Blocks heeft jarenlange ervaring en heeft concrete voorbeelden van dit type success stories.

Building Blocks kan jou helpen met het opstellen van een ijzersterke aanvraag!

Building Blocks helpt met aanvraag PAW ronde 3

Building Blocks biedt proces- en projectoplossingen voor gemeenten en ontzorging voor de bewoners. Wij ondersteunen gemeenten met de ‘regiefunctie’ die zij hebben bij de uitvoering van het Klimaatakkoord op het gebied van de gebouwde omgeving.

Omdat we weten dat de aanvraag voor PAW vaak strandt bij gebrek aan capaciteit en middelen, nemen wij het opstellen van het plan van aanpak graag uit handen.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met duurzaamheidsprojecten en het motiveren van duurzaam gedrag. Als de gemeente niet kiest voor PAW 3, maar wel aan de slag wil met het aardgasvrij maken van wijken, kan Building Blocks begeleiden in het vaststellen van de aanpak en de uitvoer van oplossingen uit handen nemen.

Maak een kennismakingsafspraak

Begrijpbaar, behapbaar en betaalbaar

Building Blocks

Over Building Blocks

Blog

Diensten

Projecten

Contact

Building Blocks

John M Keynesplein 1

1066EP Amsterdam

contact@buildingblocks.energy

Copyright © 2024 Building Blocks Energy. Alle rechten voorbehouden.