Building Blocks
Een one-stop-shop voor de warmtetransitie - Het Habitata wijkplatform uitgelegd

Een one-stop-shop voor de warmtetransitie - Het Habitata wijkplatform uitgelegd

Habitata is het wijkplatform van Building Blocks Energy. De functie van Habitata is de warmtetransitie in woonwijken te versnellen, door beter inzicht te geven in welke alternatieven voor aardgas het beste zijn én deze alternatieven vervolgens zo eenvoudig mogelijk te installeren. Dit leidt tot een aantal specifieke functionaliteiten van het Habitata wijkplatform. Deze functies zorgen ervoor dat het in elk type wijk en voor elk type product ingezet kan worden door gemeenten, energiecoöperaties, warmtebedrijven en bewonersinitiatieven.

Auteur: Frans Dijckmeester - 14 Jun 2023

Een one-stop-shop voor de warmtetransitie - Het Habitata wijkplatform uitgelegd


De energietransitie is een enorme opgave. Maar ook een opgave die ons veel kan brengen. Als we de energietransitie op de juiste manier samen weten te volbrengen zijn we klaar voor de toekomst. Dan leven we binnen de grenzen van de planeet, hebben we bijna geen energierekening meer en is er collectief zeggenschap over ieder zijn eigen wijk en energiesysteem. Om hier te komen moeten we alleen wel een aantal dingen anders gaan doen, zowel op de manier van hoe we samenwerken als de technieken die we gebruiken om in onze basisbehoeften te voorzien. Want iedereen heeft nog steeds een warm huis, een warme maaltijd en een warme douche nodig. Het Habitata wijkplatform is daarom ontwikkeld om deze nieuwe manier van werken en vernieuwende duurzame warmte oplossingen binnen het bereik van elke wijk en haar bewoners te brengen.

💡 Lees in dit artikel …

 • Wat het Habitata wijkplatform is
 • Wat de voordelen zijn
 • Hoe je het kan inzetten in jouw wijkproject
 • Hoe een bewoner Habitata gebruikt
 • Hoe we onafhankelijkheid waarborgen

Introductie

Habitata is het wijkplatform van Building Blocks Energy. De functie van Habitata is de warmtetransitie in woonwijken te versnellen, door beter inzicht te geven in welke alternatieven voor aardgas het beste zijn én deze alternatieven vervolgens zo eenvoudig mogelijk te kunnen installeren. Dit leidt tot een aantal specifiek functionaliteiten van het Habitata wijkplatform. Deze functies zorgen er voor dat het in elk type wijk en voor elk type product ingezet kan worden door gemeenten, energiecoöperaties, warmtebedrijven en bewoners initiatieven.

Habitata Wijkplatform uitgelegd

Wat is Habitata precies?

Het Habitata wijkplatform is een online one-stop-shop om een duurzame, toekomstbestendige woning en wijk te realiseren. In de praktijk betekent dit dat via Habitata bewoners op een eenvoudige 'van het aardgas af kunnen gaan'. Via Habitata worden de energiebesparende producten die hiervoor nodig zijn aan bewoners, of aan een collectief van bewoners, aangeboden. Elk wijkproject krijgt hiervoor zijn eigen Habitata omgeving, waarin een bewoner eerst een energieadvies kan aanvragen. Vervolgens kan hij of zij ook de opdracht geven voor de uitvoer van de gekozen producten, bij een van de voor het project beschikbare installateurs of warmtebedrijf.

Om een collectief warmte systeem aan te kunnen bieden in een woonwijk is het belangrijk dat de bewoners het eerst eens zijn over welke oplossing gewenst is. Een van de kernpunten van een succesvolle warmtetransitie, en wijkuitvoering, is daarom een goede samenwerking. Samenwerken is nodig, omdat als je als wijk in een keer van het gas af wilt, het essentieel is om op grote schaal consensus te bereiken. Anders loop je het risico dat ieder zijn eigen weg gaat, terwijl een collectieve oplossing wellicht meer voor de hand ligt, omdat deze voor iedereen als geheel op de lange termijn goedkoper is.

Samenwerken is nodig, omdat als je als wijk in een keer van het gas af wilt het essentieel is om samen met je buren het eerst eenst te worden over welke (gezamenlijke) optie de voorkeur heeft.

Het bereiken van deze consensus begint met te weten welke oplossingen als een alternatief voor verwarmen met aardgas allemaal mogelijk zijn en wat de voor en nadelen zijn van deze oplossingen. Dit is natuurlijk in termen van kostprijs voor ‘mens en maatschappij’, maar ook de toekomstbestendigheid van een oplossing speelt mee.

Wat kan een bewoner er mee?

Habitata is voor bewoners te bezoeken via een elke internetbrowser. Een bewoner kan alleen een account aanmaken met een activatiecode die gelinkt is aan zijn of haar woning. Via Habitata kan een bewoner de volgende functionaliteiten gebruiken:

 • Een account aanmaken voor ‘mijn Habitata’
 • Het aanvragen van een adviesgesprek met een energieadviseur
 • Het invullen van een enquete om voorkeuren door te geven
 • Slimme collectieve inkoopacties initiëren of aan meedoen
 • Het adviesrapport en offertes inzien over welke oplossingen er mogelijk zijn in de wijk
 • Verschillende oplossingen en pakketten van oplossingen vergelijken op prijs, comfort en duurzaamheid
 • Het accorderen van offertes en de status van de installatie inzien
 • In contact komen met buurtbewoners, projectleiders en gemeentemedewerkers op Habitata's digitale Buurtplein

Habitata inzetten in de praktijk

Er zijn grofweg drie stappen om tot een aardgasvrije wijk te komen. Habitata faciliteert alle drie deze stappen.

 1. In kaart brengen van de wijk:
  1. Sociale analyse
  2. Technische analyse
  3. Economische analyse
 2. Een plan maken en consensus bereiken voor een ‘transitiepad’ voor de wijk - individueel of collectief, beide is mogelijk
 3. Het realiseren van een Aardgasvrije wijk door een team van installateurs en producten samen te stellen, in lijn met het plan van de wijkbewoners

Wat voor energiebesparende producten kunnen worden aangeboden

Het Habitata wijkplatform biedt een breed scala aan energiebesparende producten die kunnen worden aangeboden. Dit omvat individuele maatregelen zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen, evenals grotere oplossingen zoals all-electric lucht-water warmtepompen, collectieve warmtebronnen met individuele warmtepompen, warmtepompen op wijkniveau met een lage temperatuur warmtenet, en batterijopslag.

Voordelen voor…

de bewoner

Voor bewoners biedt het Habitata wijkplatform verschillende voordelen. Ze krijgen toegang tot collectieve oplossingen, waarbij het werk wordt verdeeld en er minder belasting is voor het energiesysteem. Dit vermindert ook de afhankelijkheid van externe energiebronnen. Bovendien hebben bewoners meer zeggenschap over hun eigen energiesituatie en worden ze onafhankelijker.

een gemeente

Voor gemeenten biedt het Habitata wijkplatform ondersteuning en ontzorging. Ze hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, omdat het platform al over de kennis en tools beschikt. Daarnaast fungeert het platform als een onafhankelijke, neutrale partij die verantwoordelijkheid neemt, waardoor de gemeente zelf niet direct verantwoordelijk is.

een warmtebedrijf of aannemer

Ook voor warmtebedrijven en aannemers biedt het Habitata wijkplatform voordelen. Ze hoeven niet bij elke bewoner langs te gaan, omdat het platform het participatieproces begeleidt en klaarliggende installatieopdrachten biedt. De energieadviseur doet daarnaast tijdens het adviesgesprek meteen de benodigde technische controles, zodat er meteen een offerte kan worden uitgebracht zonder dat de aannemer bij iedereen langs hoeft te gaan! Dit scheelt weer tijd en geld.

Hoe houden we het onafhankelijk

Om de onafhankelijkheid van het platform te waarborgen, wordt er gekeken naar de beste oplossing voor elk onderdeel van de woning, en niet alleen naar wat een installateur in zijn aanbod heeft. Hierdoor kiezen we het meest geschikte product voor de bewoner. Ook mag elke installateur zich aansluiten bij Energiebespaarders — mits hij of zij voldoet aan onze criteria en kwaliteitseisen.


Al met al is het Habitata wijkplatform een belangrijk instrument om de warmtetransitie te versnellen en duurzame warmteoplossingen toegankelijk te maken voor elke wijk en bewoner. Het bevordert samenwerking, biedt een breed scala aan energiebesparende producten en zorgt voor voordelen voor bewoners, gemeenten, warmtebedrijven en aannemers. Door onafhankelijkheid te waarborgen en samen te werken, kunnen we gezamenlijk de uitdagingen van de energietransitie aanpakken en streven naar een duurzame toekomst.


Wil je meer informatie of Habitata inzetten in jouw project? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via deze link.


Begrijpbaar, behapbaar en betaalbaar

Building Blocks

Over Building Blocks

Blog

Diensten

Projecten

Contact

Building Blocks

John M Keynesplein 1

1066EP Amsterdam

contact@buildingblocks.energy

Copyright © 2024 Building Blocks Energy. Alle rechten voorbehouden.