Building Blocks
Een adaptief wijkuitvoeringsplan op basis van het Smart Energy Cities model

Een adaptief wijkuitvoeringsplan op basis van het Smart Energy Cities model

In deze blog lees je hoe en waarom wij een adaptiefwijkuitvoeringsplan opstellen. Dit wijkuitvoeringsplan vormt de rode draad door de warmtetransitie van een woonwijk. Voor het opstellen gebruiken we het Social Cities model.

Auteur: Frans - 12 Jul 2023

Het Smart Energy Cities model

Het Smart Energy Cities model is ontwikkeld in een publiek-private samenwerking van verschillende ministeries en TKI Urban Energy. Het model is ontwikkeld om de energietransitie te versnellen door het bieden van een gemeenschappelijk en uniform begrippenkader tussen samenwerkende partijen. Building Blocks Energy werkt met dit model als leidraad toe naar een gedragen wijkuitvoeringsplan. Wij geven hier wel onze eigen data gedreven draai aan in de verschillende stappen. In deze blog lees je meer over het model.

illustratie van Smart Energy Cities model

Het in kaart brengen van een wijk

Building Blocks Energy onderzoekt altijd sociale, technische en financiële componenten aan een wijk en de mogelijke transitiepaden naar aardgasvrij. Het financiële en technische aspect wordt onderzocht nadat het sociale aspect in kaart is gebracht.

Sociale analyse

Building Blocks Energy start elke analyse met een sociale analyse. Het belangrijkste is om de bewoners en hun wensen te leren kennen. Deze wensen vormen het kompas voor de volgende stappen. Hiervoor passen we verschillende technieken toe en worden verschillende databronnen gebruikt. Denk aan CBS data, maar daarnaast gaan we ook direct met bewoners het gesprek aan. Het belangrijkste is om een gedegen en representatieve sociale analyse te doen, en niet alleen te luisteren naar de meest uitgesproken bewoners.

Technische analyse

De tweede stap van het analyseren van de wijk is een technische analyse. Hier wordt er een gedetailleerde analyse gemaakt van de energetische systemen van de wijk en woningen. Aspecten als energiebronnen, bouwjaar en de eerder opgestelde transitievisie zijn van groot belang hierbij. Daarnaast wordt er op basis van data en energietransitiemodellen snel meerdere oplossingen verkend alvorens de meest kansrijke verder te onderzoeken. Building Blocks Energy heeft uitgebreide ervaring in het efficient selecteren van de meest geschikte transitiepaden om verder te onderzoeken.

Financiële analyse

Indien de wensen van de bewoners overlappen met de technische mogelijkheden, kunnen verschillende transitiepaden op financiële haalbaarheid en draagvlak getoetst worden. Na de financiële toets herhaalt het proces zich en wordt uiteindelijk het wijkuitvoerplan opgesteld.

Keuze voor een oplossingsrichting

De laatste stap is het integreren van de analyses en het maken van een keuze. Indien een technologie een duidelijke winnaar is kan deze richting worden voorgelegd aan de bewoners. Zijn er meerdere oplossingen die vergelijkbaar uit de bus komen, dan kan kan de definitieve keuze bij de bewoners terechtkomen.

Presentatie aan de bewoners en gemeente

De laatste stap van het opstellen van het wijkuitvoeringsplan is het voorleggen van een (concept) wijkuitvoeringsplan aan de bewoners in de wijk. Vaak is dit ook de eerste toets van het wijkuitvoeringsplan: wat zijn de reacties? Daarnaast kan het plan ook nog in eerste instantie als concept worden gepresenteerd aan de wijk.


Wil je meer informatie? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via deze link of vraag een vrijblijvend projectvoorstel aan via contact@buildingblocks.energy


Begrijpbaar, behapbaar en betaalbaar

Building Blocks

Over Building Blocks

Blog

Diensten

Projecten

Contact

Building Blocks

John M Keynesplein 1

1066EP Amsterdam

contact@buildingblocks.energy

Copyright © 2024 Building Blocks Energy. Alle rechten voorbehouden.